มะเร็งปากมดลูกที่สาวเป็นจำนวนมาก เพราะบางคนไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองเป็น เพราะเวลามีอาการสาวๆบางท่านไม่ค่อยกล้าไปตรวจบางคนก็ไม่รู้อาการของมะเร็งปากมดลูกจึงทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตจำนวนมาก เพราะไม่กล้าไปตรวจเวลาตรวจจะต้องตรวจภายใน ทำให้สาวๆนั้นไม่ค่อยกล้าไปตรวจกัน จึงทำให้ในปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกเป็นจำนวนมาก ถ้าเรารู้ก่อนเราก็จะสามารถรักษาได้ง่ายได้ แต่ถ้าเรามารู้จนไม่สามารถที่จะรักษามะเร็งปากมดลูกได้แล้ว เราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อีก สาเหตุที่จะทำให้เป็นได้นั้นอาจจะเป็นเพราะ การมีเพศสัมพันธ์บ่อยเกินไป มีคู่นอนหลายคน และที่สำคัญไปกว่านั้น ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ที่มีอายุยังน้อย สามารถทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกได้ เพระช่วงนี้เป็นช่วงที่มดลูกยังไม่มีการพัฒนาให้เต็มที่ทำให้ตอบสนองการเป็นมะเร็งได้ง่ายๆ   มะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับที่1ที่พบในสตรีไทย มะเร็งปากมดลูกจะพบได้ในช่วงที่มีอายุ 35-60 ปี อาการที่จะแสดงออกมาว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกนั้น ในระยะเริ่มแรกจะไม่ค่อยมีอาการอะไรให้เห็นแต่จะมีอาการหลังจากหมดประจำเดือน หรือบางทีประจำเดือนมาแบบกะปริบกะปรอยมาไม่สม่ำเสมอ มีตกขาวออกมาผิดปกติ