ปายคืออำเภอที่ตั้งอยู่ภายในแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองที่มีความเก่ามานาน ภายในสมัยก่อนเป็นเมืองเชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลาง ภายหลังนั้น อำเภอปายได้ร้างไปแล้ว เพราะเมืองปายได้มีการปรับปรุงและฟื้นฟูให้เป็นหมู่บ้านและได้มีการก้าวหน้ามาเป็น อำเภอปาย   ซึ่งภายในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างปาย จำนวนมากจะมีชาวบ้านหลากหลายกลุ่มหลากหลายชนชาติที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ทำให้แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอปายนั้น มีมากมายให้ผู้เดินทางได้เลือกกันมาพักพิง และส่วนใหญ่แล้วนำท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวปายจะนิยมไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง  เนื่องจากเป็นสถานที่ ที่ยังอนุลักษณ์ภาษาแต่ละภาษาอยู่ ประชาชนที่มาอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งนี้ล้วนแล้วไม่ใช่คนไทยเลย แต่ทว่าพวกเขาได้มีการสร้างตัวอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ แต่ว่าในสมัยก่อนๆเขาจะมีการเรียกอำเภอปายว่า บ้านดอน เนื่องจาก จะตั้งอยู่บนดอนจะมีแต่ต้นไม้โอบล้อม มีแม่น้ำที่ไหลผ่านอยู่ 2 สาย แม่น้ำปายพร้อมกับแม่น้ำเมือง