คู่แท้เชื่อว่าคำนี้หลายต่อหลายคนคงจะต้องการพร้อมทั้งอยากเจออยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่เริ่มตั้งตัวได้ในการทำงานแล้ว ก็ย่อมอยากจะมีคู่เพื่ออยู่ดูแลกันไป นานๆ แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเนื้อคู่ของเรามาลักษณะอย่างไหน หรือ คนประเภทใดที่เราไม่สมควรเอามาเป็นคู่  ปัจจุบันสามารถดูได้อย่างง่ายด้วยการดูดวงเนื้อคู่ ซึ่งมีอยู่หลายตำราทั้งของไทย และประเทศใกล้เคียง เพราะว่า แต่ละท้องที่มีแนวทางดูดวงเนื้อครู่ที่แตกต่างกันไป ตามความเชื่อ สำหรับการดูดวงเนื้อคู่ภายในแบบไทน ส่วนมากจะเน้นดูที่วันเดือนปีเกิด โดยเฉพาะ ตำราการดูดวงเนื้อคู่ที่น่าเชื่อถือส่วนใหญ่ จะเน้นการดูดวงคู่มิตร คู่อริด้วยการใช้วันเกิดของเราภายในการจับคู่ ซึ่งหลักการในการดูดวงเนื้อคู่อย่างนี้มีความเชื่อมาจากหนังสือของพราหมณ์อีกที หนึ่ง คือเหตุการณ์ของดวงดาวในจัตรกวาล พร้อมกับเทพเทพีประจำดวงดาวนั้นเอง แต่การที่ดูดวงเนื้อคู่แล้วปรากฎว่าไม่ใช่คู่กัน